Устни преводи

Преводаческа агенция “Синерджи Консулт” предлага следните устни преводи:

  • Конферентни преводи
  • Симултанни преводи
  • Консекутивни преводи
  • Придружаване
  • Съпровождане
  • Шушотаж

от и на английски език, немски език, френски език, италиански език и руски език.

Преводаческите услуги, които предлагаме са в следните области: Наука и техника, Медицина, медицинска литература и медицинска документация, медицински конференции и симпозиуми, Право и юридически науки, Околна среда, Екология, Селско стопанство, Бизнес и икономика, Хранително-вкусова промишленост, Парфюмерия и козметика, Военно дело, Икономически и социални науки, Легализиран превод.

Преводаческа дейност се извършва както в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Смолян, така и в чужбина.

Запитвания и поръчки на преводачески услуги: ivan@shotlekov.net

 

Специалисти: инженери, филолози, лекари, лингвисти. Технически преводи без технически проблеми.

Иван Шотлеков