Езици

Предлагаме безупречни устни и писмени преводи от и на:

 • български език
 • английски език
 • немски език
 • френски език
 • италиански език
 • испански език
 • руски език
 • полски език
 • унгарски език
 • гръцки език
 • други езици след потвърждение

Осъществяваме преводаческа дейност както на територията на България, така и в чужбина.

 

Иван Шотлеков