GDPR

Този сайт не е предназначен да събира лични данни. Ако установите такава активност, моля сигнализирайте незабавно на ivan@shotlekov.net 

Предлагаме висококачествени устни преводи: симултанни и консекутивни конферентни преводачески услуги, включително уебинари и хибридни събития.