ХРУМКИ

Избягваме употребата на чуждици за висококачествени преводачески услуги: устни преводи като симултанни и консекутивни преводи, конферентни преводи, преводи на уебинари, хибридни събития и др.

ENGLISH

BULGARIAN

post-truth постерна истина, показна истина; постерен, показен
flipchart многолистно табло
showroom мострена зала
toll tax такса преминаване
case study  практически пример, казус
implementation изпълнение, реализация
billion милиард
emerging markets развиващи се пазари
action plan план за действие
target group целева група
badge табелка
iconic култов, знаков
action plan план за действие
event събитие, мероприятие, “ивент”

Иван Шотлеков