Хрумки

ENGLISH BULGARIAN
post-truth постерна истина, показна истина; постерен, показен
flipchart многолистно табло
showroom мострена зала
toll tax такса преминаване
case study  практически пример, казус
implementation изпълнение, реализация 
 billion милиард
 emerging markets развиващи се пазари
 action plan план за действие 
target group целева група
badge табелка
iconic култов, знаков
 action plan план за действие

 

Иван Шотлеков